Accounting and Finance

The Finance Department is responsible for providing adequate economic and financial management to the Institute, generating useful information that can be used in decision making and communicating with the public organization, obtaining a yearly opinion on the audit of its consolidated financial statements.
 
More specifically, the Financial Department’s duties include:
  • Recording and processing economic and financial information
  • Planning, monitoring and analyzing the economic budget, liquid assets budget and investments budget
  • Internal and external reporting
  • Liquid assets management
  • Tax management.

Facturació electrònica
A partir del 15 de gener de 2015, les factures que es presentin davant les administracions públiques han de ser electròniques i s'han de presentar en un dels punts generals d'entrada de factures electròniques.
 
Guia per l'emissió de factures electròniques a la Generalitat de Catalunya i al seu sector públic
Facilitem la informació bàsica perquè tots els proveïdors puguin trametre factures electròniques a la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Guia per l'emissió de factures electròniques a la Generalitat de Catalunya i al seu sector públic  [PDF, 230,7 KB ]

Guía para la emisión de facturas electrónicas
  [PDF, 214,01 KB ]

eInvoicing guidelines
  [PDF, 211,21 KB ]

Directori comú d'unitats orgàniques i oficines (DIR3)
Podeu consultar la relació d'oficines comptables, òrgans gestors i unitats tramitadores dels diferents ens, organismes i entitats de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la codificació del directori comú (DIR3).
Aquesta relació s’anirà actualitzant progressivament

Directori comú d'unitats orgàniques i oficines (DIR3)
  [XLSX, 122,66 KB ]
 
Suport a proveïdors
  • Envia la teva factura electrònica
  • El servei de suport del Consorci AOC e.FACT resol consultes relacionades amb el lliurement de les factures i els requisits formals que han de complir.
  • En cas que l'empresa proveïdora vulgui resoldre un dubte relacionat amb el contingut comercial de la factura, amb els indicadors de servei o amb l'aprovisionament (codi d'expedient o altres aspectes), s'han d'adreçar a l'òrgan que els hagi sol·licitat el bé o servei.
 
Relació d'entitats i empreses públiques davant de les quals s'ha de facturar electrònicament
Relació d'ens, organismes i entitats que han de rebre factures electròniques.
Relació d'entitats i empreses públiques a les quals s'ha de facturar electrònicament  [PDF, 313,26 KB ]
 
Documents de referència
Guia d'ús de l'extensió 'utilities' a la Generalitat de Catalunya  [PDF, 214,86 KB ]