EduCaixa (EDCC),

Budget: 265000

Disseny de kits EduCaixa de canvi climàtic per a contribuir a la formació respecte del canvi climàtic per fomentar les experiències didàctiques en el marc de l’aprenentatge de les diferents assignatures de ciències experimentals, socials i ètiques


Starting date: 01/09/2015
Final date: 31/12/2016

Privately funded project: ”la Caixa” Foundation